Priser

  Priser er gældende fra 1 Januar 2018. Alle priser er inkl. 25% Moms og gælder kun for et færdigt standardhus. Priserne dækker transport og konstruktion af huset samt fjernelse af byggeaffald. Prisen inkluderer endvidere udarbejdelse og formidling af arkitekt tegninger over alle standardhuse.

  Prisen inkluderer ansøgning om byggetilladelse og byggeplads assistance.

  Omkostninger til at sikre nemme adgangsforhold for tunge lastbiler frem til byggepladsen er Kundens ansvar at dække. Køreplader (jern) er ofte nødvendige. Alle forbindelser af installationer fra huset til offentlig vej er Kundens ansvar at dække (strøm, vand, kloak, brønde). Omkostninger til etablering af byggestrøm og byggevand er ikke inkluderet i prisen.

  Udendørs havearbejde, lægning af fliser, bygning af trapper, lægning af dræn eller siv brønde omkring huset er ikke inkluderet i prisen. For visse modeller er prisen dog inklusiv træterrasse af en bestemt størrelse i en udvalgt træsort.

  Omkostninger til indhentning af information om matriklen, byggetilladelses gebyr fra kommunen, afsætning af fikspunkter fra landmåler, undersøgelse af jordbundsforhold herunder forurening før opstart er ikke inkluderet i prisen. Energi mærkning, installation af TV antenne-/kabel er ikke inkluderet i prisen.

   

  Leveringsbetingelser (Øst for Storebælt):

  Priserne gælder for alle projekter på Sjælland, Lolland og Falster såvel som for alle landfaste øer. For øerne, hvortil kun adgang kan ske med færge, skal prisen regnes ud individuelt for hvert projekt.

   

  Leveringsbetingelser (Vest for Storebælt):

  Priserne gælder for ikke for “nøglefærdige” huse da vores bygge teams kun arbejder på Sjælland. Vi kan dog tilbyde professionelle håndværkere Vest for Storebælt et hus som byggesæt uden fundament.

   

  Jordbundsforhold :

  GrønBo-Huse ApS tager forbehold for jordbundsforholdenes tilstand i hvert enkelt projekt. Og forbehold for et eventuelt højtliggende grundvandsspejl. Huspriserne er bestemt under forudsætning af, at grunden er relativ plan og at der skal fjernes max. 25 cm dyb muld (overflade jord) fra grunden. Der må forventes ekstra omkostninger til fundamentet, såfremt grunden har terræn (bakket). Fjernelse af store sten, arkæologiske fund, større trærødder, forurening, gamle drænrør/installationer i jorden, som uventet dukker op under gravearbejdet, vil medføre ekstra omkostninger for kunden. Meget blød våd jord, som skrider og hindrer arbejdet med rendefundamenter, vil endvidere kræve mere arbejde i dybden og være fordyrende på fundamentets endelige pris.

   

  Betalingsbetingelser:

  For “nøglefærdige” hus betaler kunden når fundamentet er færdigt (fundamentets pris), restbeløbet betales i mindre rater af 5-10 gange afhængigt af projektets omfang.

  For “samlet-sæt” huse til B-2-B kunder (med moms nummer) betales 80 % af husets værdi ved bestilling, 20% på leveringstidspunktet.

  BEMÆRK: bemærk at de fleste specielle ønsker til design og materialevalg, som ikke er omfattet af vores standardhuse, vil bliver opkrævet betaling før levering/-udførelse.

   

   

  Leveringstider:

  GrønBo-Huse garanterer, at kundens hus altid leveres indenfor den aftalte periode, såfremt eventuelle forhindringer i byggeprocessen som beskrevet under “Priser” ikke forekommer.

  Når huset er færdigt aftales mellem kunde og GrønBo-Huse en afleveringsdato, hvor alle detaljer nøje gennemgås sammen.

  Eventuelle omkostninger for Kunden i forbindelse med forsinkelser, som ikke er forårsaget af Kunden selv eller af de nævnte typer forhindringer vil blive pålagt GrønBo-Huse at godtgøre.

   

  Forsikring

  Prisen inkluderer en entreprise forsikring uden selvrisiko for Kunden tegnet af GrønBo-Huse. Kunden skal dog selv tegne en brandforsikring, som dækker brandansvar under byggeriet.

   

   

  Individuelt design

  GrønBo-Huses hjertebarn er indiviiduelle huse, som adskiller sig fra andre husfirmaers. Vores samarbejde med arkitektfirmaet Brink Brandenburg har ført til nogle spændende moderne lyse huse i enkelt design og gode materialer. Vi satser på træ som grundmateriale til vores huse. Et fritidshus skal være i træ – så enkelt er det.

  Vi tilbyder 9 forskellige standardhuse i dag, men vi kan meget mere end dette. Vi tilbyder individuelle løsninger indenfor de teknisk mulige grænser.

  Alle de oplyste priser på hjemmesiden er baseret på de 9 viste standardhuse.

   

   

  Forbehold

  GrønBo-Huse tager forbehold for skrivefejl i salgsmaterialet. Priser og betingelser kan løbende ændres, så derfor er kun de nyeste opdaterede lister gældende.

  Vi forbeholder os ret til løbende at ændre i valget af byggematerialer, herunder prisen derpå. Billeder af vores huse på hjemmesiden kan indeholde udstyr, som ikke er inkluderet
  i husets pris. Møbler er heller ikke inkluderet i husets pris.
  Copyrights

  Alle tegninger på vores hjemmeside, i vores brochure og salgsmateriale tilhører GrønBo-Huse. Rettighederne er beskyttet og må kun anvendes i forbindelse med projekter bygget af GrønBo-Huse og må ej heller viderebringes til 3.mand.

  GRØNBO ApS, CVR-nummer 39519224, Søborg Hovedgade 36 · 2860 Søborg · Viggo på tlf. 24 65 40 95 · info@groenbo-huse.dk